Książki z artykułami

  • Nauczyciele walczą o przetrwanie = Pyżalski J. (red.), Ujarzmić szkolne demony. Łask 2006
  • Survival, czyli sztuka przetrwania – możliwości wykorzystania programu w resocjalizacji = Pospiszyl I., Konopczyński M. (red.), Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Pedagogium, APS, 2007
  • Inni – wyznania bardzo osobiste = Chrzanowska I., Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D. (red.), Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. T. 3., WSP/EGP Łódź 2009
  • Sztuka przetrwania – modus vivendi = Bergier J., Sroka M. (red.), Survival w teorii i praktyce, Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II Biała Podlaska 2009
  • Survivalowe rozmyślania = Bergier J., Sroka M. (red.), Survival w teorii i praktyce, Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II Biała Podlaska 2009
  • Szerokie horyzonty survivalu = Dycht M., Marszałek L. (red.), Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, , Wyd. Salezjańskie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009
  • Survival = Rokicka B. (red.), Poradnik pedagoga szkolnego. Wyd. Raabe Warszawa 2010
  • Zapomniane wpływy natury. Survival drogą do samego siebie? = Hirszel K., Szczepanik R., Zbonikowski A., Modrzejewska D. (red.), Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Wyd. Engram/Difin Warszawa 2010
  • Tacy sami inni = Chrzanowska I., Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D. (red.), Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. T. 4., Wydawnictwo Naukowe WSP Łódź 2011
  • teksty sygnowane KK = Magadalena Krzyżosiak (red.), Kalendarz z lasu – 2012-2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2012