Dziedziny, metody, techniki

Dziedziny, obszary będące w zasięgu zainteresowania survivalu, obejmują… wszystko, co dotyczy człowieka. Z grubsza można je umieścić w czterech istotnych grupach:

  1. Natura
  2. Cywilizacja
  3. Życie wśród ludzi
  4. Ja sam

Techniki są dorobkiem myśli człowieczej. Wynikiem jego wypracowanej i przyswojonej zdolności adaptacyjnej. Mogą one być przystosowane do każdej z wyżej wymienionych grup.

Korzystne jest posługiwanie się niektórymi, zapoznanymi *), technikami naszych ojców i dziadów. Niektórzy survivalowcy sięgają do wiedzy prehistorycznej. I okazuje się, że źle na tym nie wychodzą.

*) Słowo prawie nieużywane a znaczące. "Zapomniany" to... zapomniany. "Zapoznany" określa również coś zapomnianego, tyle, że to coś było kiedyś bardzo znane, a nawet uznawane za ważne