Psychologia

Psychologia, a więc wiedza o pozafizjologicznym funkcjonowaniu człowieka…

Psychologia (od gr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) — nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem — Wikipedia
Trzeba jednak wiedzieć, że psyche ściśle wiąże się z fizis, istnieje wręcz sprzężenie zwrotne między zdarzeniami zachodzącymi w emocjach, a zachodzącymi w układach, mięśniach i narządach. Więcej szczegółów jednak w dziale poświęconym psychofizjologii.

Psychologia przygląda się i później opowiada o naszym pobieraniu informacji ze świata, ich przetwarzaniu, emocjach (m.in. jako elementu wartościującego). Mówi o naszych potrzebach oraz sposobach zaspokajania, wyborach, decyzjach, taktykach, relacjach. O odwadze i tchórzostwie. Strachu i lęku. Odporności i wytrzymałości psychicznej. Konsekwencji i uporze. Autonomii, samodzielności, uległości i podatności na wpływy. Walce, agresji, rezygnacji, poddaniu się i bezradności.

Psychologia wymaga wglądu w siebie samego i w innych. Porównywania i wyciągania wniosków. Pomaga unikać samouruchamiania się mechanizmów obronnych, które wpływają na fałszowanie rzeczywistości, ale daje poczucie bezpieczeństwa.

Psychologia jest skrzętnie omijana przez ludzi, którzy sobie z nią nie radzą („A gdybym był młotkowym, w fabryce z młotkiem szalał…” Formacja Nieżywych Schabuff). Może dlatego wielu ludzi mówi o wadze woli przetrwania w survivalu, ale niewiele więcej mogą o niej powiedzieć.