Psychofizjologia

To dział mówiący o całościowym funkcjonowaniu człowieka.

Psychofizjologia — dział nauki z pogranicza psychologii i fizjologii, zajmujący się wzajemnym związkiem procesów psychicznych i fizjologicznych. Opisuje on wzajemną zależność emocji, zmian świadomości, sposobów zachowania z funkcjonowaniem mózgu, układu krążenia, oddychania, motoryki i układu hormonalnego. Dziedziny psychofizjologii wydziela się pod względem tematów badania, głównych psychologicznych systemów funkcjonowania oraz obszarów zastosowania. Do głównych tematów należą emocje oraz reakcje na stres, zmiany świadomości, napięcie, odprężenie oraz sen. Psychologia kognitywna bada, w jaki sposób przerabiane są informacje w przypadku bodźców zmysłowych lub w przypadku zadań kognitywnych – Wikipedia

Wszystko, co dzieje się z naszym ciałem, ma wpływ na nasze emocje, myśli i reakcje. I odwrotnie. Rozumienie tych procesów może pomóc w uniknięciu niepożądanych sytuacji.