Prakseologia

Prakseologia — teoria sprawnego działania. Jest dziedziną naukowego zainteresowania  oraz badań dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkiego — Wikipedia

Prakseologia pomaga nam zrozumieć od czego zależy sprawne działanie, skąd się biorą błędy w podejmowaniu decyzji i w działaniu, oraz jak ich unikać. Zainteresowanie błędami ma istotne znaczenie. Prakseologia określa wartość działań ze względu na ich koszt (energetyczny, czasowy, materiałowy, finansowy, itp.) w stosunku do uzyskanego efektu. Daje nam możność budowania optymalnych algorytmów działań uwzględniając ich chronologię: moment wystąpienia, czas trwania, zakończenie jednych działań, dla rozpoczęcia następnych…

Działanie ludzkie może być wytłumaczone przez psychologię. Błędy często pojawiają się na skutek wadliwego rozumowania (interpretacji sytuacji) i złego wyciągania wniosków do działania, a także ze złego wykonania — Wikipedia. Ale w survivalu często mamy także do czynienia z błędami, których przyczyną są procesy fizjologiczne. O takich sytuacjach możemy dowiedzieć się więcej poznając psychofizjologię.

Sztuka wojenna silnie opiera się na tzw. „wypracowaniu decyzji”, co powinno wynikać z podejścia prakseologicznego. Rozpatrywane są tu elementy sytuacji o charakterze czysto militarnym (liczebność przeciwnika, jego siła rażenia, zdolność manewrowa i logistyczna), bierze się jednak pod uwagę także inne czynniki: niepełność i zniekształcenie informacji, ludzką zawodność, ludzkie emocje, popełniane błędy. Pamiętajmy jednak, że dla survivalowca błędy są nieodzownym elementem poznania i działania — służą późniejszemu ich unikaniu…

Prakseologia silnie opiera się na wiedzy psychologicznej i socjologicznej, ale też ma związki np. z cybernetyką oraz z ergonomią.