Czynniki przetrwania

Survival od zawsze — w ciągu całej historii ludzkiego gatunku — obejmował wszelkie działania przetrwaniowe. Mieści się w tym codzienne zdobywanie pokarmu i tworzenie zapasów, budowanie schronień, gromadzenie opału i pilnowanie ognia, obrona przez atakiem z zewnątrz, a nawet tworzenie społecznych systemów bezpieczeństwa (armia, ratownictwo, itp.). Survival, który nas interesuje, dotyczy powrotu do dawnej myśli przetrwaniowej z powodu naszego uzależnienia od czynników i uwarunkowań cywilizacji, a zatem — dużego wzrostu bezradności wyuczonej w społeczeństwach.


potrzebna głowa

Survival ponowoczesny (w świecie high-tech) stał się rodzajem działalności człowieka nastawionym na przetrwanie w ekstremalnych warunkach dzięki doświadczeniu, przewidywaniu, aktywności, przemyślności, wiedzy. Jego istotą jest proces przygotowujący do ochrony siebie. Zatem interesuje nas ta forma uprawiania survivalu, która wynika z działania świadomego i celowego, nastawionego na doskonalenie siebie samego oraz na zdeterminowane działanie w sytuacjach opresyjnych.

Survival oznacza sytuację czyjegoś pozostania przy życiu, z tym, że istotą tego zdarzenia jest jego jednostkowy i indywidualny charakter. Inaczej mówiąc — z naszym losem jesteśmy pozostawieni sami sobie. Wykorzystanie wszelkich czynników przetrwania jest tylko w naszej gestii. Zrozumienie tego decyduje o naszym przetrwaniu.

Czy survival oznacza sytuację czyjegoś pozostania przy życiu w stanie wegetatywnym?
A sytuację czyjegoś pozostania przy życiu jako zaburzonego psychicznie?
A pozostanie przy życiu, lecz bez zdolności do prawidłowego funkcjonowania społecznego?

Uznajmy, że survival oznacza sytuację czyjegoś pozostania przy życiu w możliwie najlepszym stanie fizycznym, psychicznym, społecznym… Oznacza to więc: zachowanie życia i jego optymalnych parametrów.

Postępowanie przetrwaniowe oznacza sytuację czyichś dążeń do:

 • poznania siebie samego jako obiektu zagrożeń
 • poznania typów i rodzajów zagrożeń
 • poznania technik przetrwaniowych
 • poznania siebie samego jako skutecznie działającego w ramach osobistej ochrony w sytuacji przygody
  oraz treningu (w sytuacji antycypowania realnych zdarzeń)
 • działania w sytuacjach opresyjnych zgodnie z wypracowanymi regułami

potrzebna głowa

Istnieją elementów rzeczywistości, które mają dla człowieka istotne znaczenie. Szczególnym fenomenem jest życie i to ono jest głównym punktem zainteresowania. Przez wieki badając je — określiliśmy warunki, których spełnienie gwarantowało, że życie nie skończy się przedwcześnie. One są czynnikami decydującymi.

 • czas — jest zarazem naszym odchodzeniem z tego świata (krótki czas życia, czas tracony), jak i okresem do dyspozycji (muszę to skończyć do piątku; mam dużo czasu), czasem jest ściśle dopasowany do czynności (wejście na szczyt ok. 5 godzin), do rozwoju zjawiska (wiosną się zazieleni), ale też wyzwaniem (musisz się zmieścić w 4-5 sekundach…!)
 • przestrzeń — nasz habitat (step), nasza twierdza (osłona, dach nad głową), nasz kraj (spójna struktura społeczna na określonym obszarze), ograniczenie możliwości szybkiego poruszania się (szmat drogi; trzeba przejść przez góry), ale też możność oddalenia się, zmiany miejsca na lepsze
 • zasoby i zjawiska naturalne — tlen, ciepło dnia, woda i ogień, możliwa do zdobycia żywność, itp.
 • zasoby ludzkie — liczba wrogów, liczba chętnych do jednego zasobu (kromka chleba), ilość rąk do pracy, współpraca, wymiana zasobów, ci, którzy mi pomogą, ci, których mi brak, najbliżsi
 • zasoby własne — coś, czego jestem pewien, co mam dla siebie, co mam schowane do swojej dyspozycji, co mogę wymieniać na inne dobro; ja sam, moja energia, moja odporność, moja wiedza, moje doświadczenie, moje zdolności, moi bliscy, moje przyjaźnie, moje kontakty i możliwości. W ramach tych zasobów własnych znajdują się nasze naturalne potrzeby (i te wytworzone przez nas, jak na przykład upodobanie do muzyki Bacha, piwo lub jedzenie frytek), zbiór ogólnej i specjalistycznej wiedzy zestawionej z naszym osobistym doświadczeniem, itd. Od tego wszystkiego zależą nasze decyzje i wybory

Uwzględniając czynnik czasu survival dotyczy sytuacji byłych, obecnych i przyszłych. Bowiem sytuacja:

 • była — jest już zdobytym doświadczeniem
 • obecna — zadaniem stojącym przed nami tu i teraz
 • przyszła — wiedzą do zdobycia i… zarazem wielką nieznaną