Wiedzieć vs rozumieć

„Wiedzieć” oznacza: zebrać informacje i je posiadać. Oznacza — móc wyszukać w podręcznej pamięci zachowane elementy zbiorów. Pokaźny zbiór może dać w efekcie erudycję i uznanie. Potrzebne eksplorowanie rzeczywistości i sprawne zapamiętywanie.

WIEDZIEĆ nie równa się ROZUMIEĆ. Jest to oczywiste, że „wiedzieć” jest chronologicznie przed „rozumieć”, wielu jednak zadowala się jedynie tym pierwszym. Szyderczo powiem, że wystarcza to, by zabłysnąć przed znajomymi lub podwładnymi.

Rozumienie wiąże się z obróbką posiadanych informacji. W ramach obróbki pojawiają się układy zależności pomiędzy danymi oraz bazy wzajemnych wykluczeń. Tworzy się hierarchia wartości, która w dodatku ulega przemianom wraz ze zmieniającymi warunkami obserwacji, wzajemnych relacji oraz równoległych przemian.

W tym aspekcie człowiek, który WIE, może stać bezradnie wobec nieskończonej ilości układów danych. Ten, który ROZUMIE, będzie tymi danymi operował. Nie oznacza to jeszcze sukcesu, ale… jest go bliżej.