Błąd

Survival ma istotny zamiar w swoim działaniu. Jest to dążenie do poznania błędów, własnych i cudzych. Popełnienie błędu jest przyczynkiem do szerzenia wiedzy o tym, że właśnie taki błąd powstał, czego dotyczył, w jakich okolicznościach, skąd się wziął, co spowodował, co jeszcze mógł spowodować, itp.

Szkoła nie uczy nas o błędach, byśmy ich nie popełniali więcej. Szkoła nas za błędy karze.

Survival nam będzie wdzięczny za podzielenie się informacjami o błędach. W survivalu to mądrość — mówić o swoich błędach.