Survivalowe myślenie

Myślenie survivalowe?
Coś, do czego trzeba dążyć. Coś, na co trzeba zważać, by potem mam się nie pomyliło ze „starym myśleniem”.

Odejście od reakcji: „No to mam problem…”

Pełna spokoju i rozwagi reakcja: „Mam zadanie do rozwiązania!”