Wspomniano

Wspomniano mnie…

(chronologicznie)

  • Kawula S., Survival jako metoda resocjalizacji nieletnich przestępców, w: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, red: Sołtysiak T., Sudar Malukiewicz J. Bydgoszcz 2003
  • Sporty ekstremalne w przygotowaniu żołnierzy i formacji antyterrorystycznych, tom 6, Index Copernicus, Warszawa 2003
  • Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, akApit, Toruń 2004
  • Nalaskowski A., Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Impuls, Kraków 2006
  • Pałkiewicz J., Sztuka podróżowania, Zysk i S-ka, Poznań 2008
  • Kapłanek A., Pałkiewicz. Droga odkrywcy, Zysk i S-ka, Poznań 2010
  • Bąk A., Baśń i survival — w poszukiwaniu dojrzałości, w: Przygoda w edukacji, edukacja w przygodzie, Warszawa 2014
  • Sokołowski P., Piotrowska J., Pławski T., Polska Południe-Północ w 30 dni, Kobyłka 2015
  • Frankowski P., Rajchert W., Sztuczki survivalowe, Bielsko-Biała 2016