Sedno

Uprawianie sztuki przetrwania
polega na poszukiwaniu najbardziej uniwersalnego
oraz skutecznego sposobu zarządzania zasobami,
którymi się w naturalny sposób dysponuje,

a także na zwiększaniu wpływu na zasoby
mało podatne na wpływy.

 

1. Dysponuje się samym sobą czyli swoimi cechami fizycznymi, psychiką, intelektem, wiedzą, zdrowiem oraz odpornością, siłami życiowymi, umiejętnością radzenia sobie z przeciwnościami losu, umiejętnościami społecznymi, poznanymi sztuczkami zmieniającymi sytuację… (mamy to zawsze ze sobą, lecz… to jest bardzo kruche — wystarczy nieszczęśliwie potknąć się na schodach). Dysponuje się też rzeczą najważniejszą, bo spinającą to w całość — znajomością siebie.

2. Dysponuje się także tym, co wokoło siebie się nagromadziło, czyli mieszkaniem, rzeczami osobistymi, relacjami z osobami bliskimi (oraz często spotykanymi ludźmi), układem społeczno-ekonomicznym (uwaga: to wszystko się łatwiej traci).

Tymi drugimi zasobami są:

  • upływ czasu,
  • ogromny świat: martwy i żywy,
  • wszelkie samoistne przemiany.

Rzadko myślimy nad tym, że te wszystkie elementy istnieją w dwóch wersjach, a więc w postaci obiektywnej, ale też w postaci tego, w jaki sposób MY to spostrzegamy oraz jak MY to rozumiemy. Im bardziej obie wersje są podobne do siebie, tym większe nasze szanse…