Naśladownictwo

Wanda Wyrwicka: Polska uczona przeprowadzała badania nad rolą naśladownictwa u zwierząt, zjawiska równie ważnego, jak naśladownictwo u ludzi. Kotkę w sztuczny sposób przystosowano do jedzenia pokarmu niejadalnego przez koty:

Obserwacje (…) wskazują, że kocięta, które towarzyszyły matce w czasie jedzenia nietypowego pokarmu (banany, ziemniaki, galaretka agarowa bez smaku i zapachu), uczyły się jeść ten pokarm w obecności matki i nabywały specyficzną wiedzę o tym pokarmie, jedząc go przez naśladowanie matki. Po odłączeniu od matki rozpoznawały ten pokarm i jadły go, gdy został im podany

Wyrwicka W., Naśladownictwo w zachowaniu się ludzi i zwierząt, Warszawa 2001