Składowe woli przetrwania ®

Czynniki zewnętrzne:

 • sytuacja „tu i teraz”
  • sprzyjające lokalne warunki zewnętrzne
  • znajomość zagrożenia
  • istnienie drogi wyjścia / schronienia
 • sytuacja ogólna
  • możliwość komunikacji ze światem zewnętrznym
  • możliwość pomocy z zewnątrz
  • dysponowanie środkami ułatwiającymi samoratownictwo

   

Czynniki wewnętrzne:

 • zdrowie i fizjologia
  • ogólny stan zdrowia
  • bieżący stan zdrowia — energetyka, sprawność (zagrożenia: wycieńczenie, brak snu, choroba, itp.)
  • osobiste możliwości fizjologiczne i fizyczne
 • psychika
  • znajomość siebie
  • akceptacja siebie
  • akceptacja śmierci
  • własna reaktywność
  • własna aktywność
  • poziom optymizm/pesymizm
  • wiara / wiara w siebie, wiara w swoje szczęście
  • zdolność koncentracji
  • zdolność podejmowania zadań
  • odporność psychiczna
  • możliwości adaptacyjne
  • zdolności komunikacyjne, negocjacyjne, przywódcze
 • powiązana ze światem zewnętrznym
  • mieć dla kogo żyć
  • mieć cel życia
  • zasoby społeczne
 • powiązania z elementami sytuacji
  • rozumienie sytuacji
  • znajomość zagrożenia
  • znajomość własnych możliwości
  • znajomość rozwiązań
  • opieka nad kimś, ergo ratowanie cudzego życia