X Zmysły

Zmysły Wikipedia służą nam do poznawania świata i poruszania się w nim (orientacji). Także do rozpoznawania zagrożeń.

Przyjęło się uważać, że posiadamy 5 zmysłów: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk.
Niektórzy jeszcze – żartobliwie lub nie – wymieniają szósty zmysł: spostrzeganie pozazmysłowe. Nie będziemy tu podważać tego poglądu. Ale stanowczo wymienimy kolejne zmysły, o których się nie pamięta: siódmy, ósmy, dziewiąty…

Zresztą okazuje się, że i nasze podstawowe zmysły są mało znane

 

Będzie kontynuowane…