Zagrożenia woli przetrwania

  • Zły stan zdrowotny (wycieńczenie organizmu, choroba, niesprawność, itp.)
  • Zły stan psychiczny (brak nadziei na pomoc z zewnątrz, brak nadziei na wyjście z sytuacji, utrata wiary, rezygnacja, itp.)
  • Uruchomione procesy samodestrukcyjne (zaplątanie stresowe, mechanizmy obronne, spory, blokowanie decyzji, szukanie winnych, itp.)
  • Złe układy ze światem zewnętrznym (życie w konfliktach, bycie samotnym i opuszczonym, uzyskiwanie informacji od innych, że się jest nieudacznym, itp)