Natura

Natura jest boska. Używam tego określenia zgodnie z tym przesłaniem, jakie jest w niej ukryte. Istota Natury przeważa nad ludzką, wiele jeszcze reguł jest ukrytych przed okiem człowieka. Człowiek jednak postępuje w życiu, jakby wiedział już wszystko.

Nie, nie będę zajmował się utyskiwaniem na ludzką niewiedzę. Mimo wszystko poczynania związane są z tym, co człowiek wie o sobie i swoim środowisku; czasem niektórzy przywiązują się do tego, co o tym sądzą i to im wystarcza.

Pogmatwane są zupełnie inne kwestie. Otóż człowiek nieustannie żyje w przekonaniu, że wobec Natury nie ma żadnych zobowiązań. Czasem wypiera się nawet i powiązań. Jeśli by przestudiować ludzki sposób myślenia oraz spostrzegania rzeczywistości, odkryjemy że „natura jest wtedy, gdy idzie się na spacer do lasu”.